REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2930
Tytuł: Grupy kapitałowe w Rosji – geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju
Inne tytuły: Business Groups in Russia : Origin, Evolution and Development Perspectives
Autorzy: Fiedorczuk, Monika
Słowa kluczowe: grupy kapitałowe
Rosja
prywatyzacja
państwo
business groups
Russia
privatisation
state
Data wydania: 2014
Data dodania: 1-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 212-230
Abstrakt: Gospodarka Rosji, podobnie jak innych krajów, zarówno rozwijających się, jak i wysoko rozwiniętych, charakteryzuje się znaczącą rolą grup kapitałowych. Ich rozwój (trwający od dwudziestu lat) został zapoczątkowany wraz z rozpoczęciem procesu prywatyzacji i doprowadził do dominacji grup w wielu gałęziach przemysłu. W artykule podjęto próbę wyodrębnienia i analizy głównych etapów rozwoju rosyjskich grup kapitałowych i zasadniczych tendencji rozwoju w pierwszej dekadzie XXI wieku i dalszych perspektyw.
As is the case in many other developing and developed economies, a significant role of business groups is an important feature of the Russian economy. Their development started with the beginning of the privatisation process and has brought them to a dominant position in many industry branches. The paper attempts to distinguish and analyse the main stages in the development of Russian business groups, their development trends in the 2000s, and their future prospects.
Afiliacja: Mgr Monika Fiedorczuk – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku;
E-mail: Monika Fiedorczuk: monika.fiedorczuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2930
DOI: 10.15290/ose.2014.04.70.15
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
15_Monika FIEDORCZUK.pdf269,77 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.