REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2928
Tytuł: Koncepcja zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności jako alternatywa dla tradycyjnych wskaźników oceny płynności finansowej
Inne tytuły: Modified Liquidity Ratio as Alternative to Traditional Financial Liquidity Indicators
Autorzy: Wnuczak, Paweł
Słowa kluczowe: płynność finansowa
wskaźniki oceny płynności finansowej
analiza finansowa
financial liquidity
liquidity indicators
financial analysis
Data wydania: 2014
Data dodania: 1-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 192-211
Abstrakt: W artykule przedstawiono problemy związane z analizą płynności finansowej przedsiębiorstwa, dokonywaną na podstawie statycznych oraz dynamicznych wskaźników, jak równie innych powszechnie znanych mierników płynności finansowej. Taka analiza jest obciążona wieloma brakami. Z tego względu nie pozwala na rzetelną ocen wypłacalności przedsiębiorstwa. W związku z tym, zaprezentowano koncepcję zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności jako alternatyw dla tradycyjnie stosowanych wskaźników płynności finansowej. Zastosowanie zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności umożliwia precyzyjniejszą ocen zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań. Zwrócono równie uwag na kwestię sezonowości sprzedaży w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano przykład liczbowy, który obrazuje skale różnic w ocenie płynności finansowej, przeprowadzonej dziki zastosowaniu tradycyjnych wskaźników płynności finansowej oraz zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności.
This paper investigates problems associated with financial liquidity analysis based on static and dynamic indicators, and other widely known measures of liquidity. Such analysis has many shortcomings and, consequently, does not allow for a reliable assessment of the solvency of a company. Therefore, the author presents the concept of modified liquidity ratio as an alternative to the traditionally used indicators of liquidity. The modified liquidity ratio makes it possible to perform a more precise assessment of a company's capacity to settle its liabilities. The author also pays attention to the issue of seasonality in the evaluation of financial liquidity. This paper provides a numerical example to illustrate the differences in the assessment of liquidity conducted using traditional indicators of liquidity and the modified liquidity ratio.
Afiliacja: Dr Paweł Wnuczak – Katedra Finansów, Akademia Leona Komiskiego;
E-mail: Paweł Wnuczak: pawelw@kozminski.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2928
DOI: 10.15290/ose.2014.04.70.14
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
14_Paweł WNUCZAK.pdf264,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.