REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2920
Tytuł: Zastosowanie wskaźników rozwoju zrównoważonego w łańcuchu dostaw
Inne tytuły: Application of SD Indicators in Supply Chain
Autorzy: Leszczyńska, Agnieszka
Słowa kluczowe: wskaźniki rozwoju zrównoważonego
łańcuch dostaw
SD indicators
supply chain
Data wydania: 2014
Data dodania: 29-maj-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 77-89
Abstrakt: Zrównoważony łańcuch dostaw polega na współpracy w wytwarzaniu i dostarczaniu produktów w celu maksymalizacji dochodów, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływów środowiskowych i maksymalizowaniu dobrobytu społecznego. W artykule zaprezentowano mierniki rozwoju zrównoważonego, stosowane w łańcuchach dostaw 10 dużych przedsiębiorstw. Punkt odniesienia stanowiły raporty rozwoju zrównoważonego bądź raporty społeczne. Odwołując się do wyników case study oraz wytycznych GRI, zestawiono wskaźniki zrównoważonego rozwoju możliwe do stosowania w ramach łańcucha dostaw.
The paper presents a framework for sustainable supply chain management and performance measures. The sustainable development indicators that can be applied in a supply chain are discussed. Recognising the importance of reliable performance measures for the maintenance of sustainable supply chain practices, the author has also included 10 case studies describing the experience of organisations in setting sustainable supply chain metrics.
Afiliacja: Dr hab. Agnieszka Leszczyńska – Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
E-mail: Agnieszka Leszczyńska: agnieszka.leszczynska@poczta.umcs.lublin.pl
Sponsorzy: Praca powstała w ramach projektu NCN „Adaptacja przedsiębiorstw krajowych do zmian klimatycznych w świetle założeń polityki ograniczania emisji”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2920
DOI: 10.15290/ose.2014.04.70.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Leszczyńska.pdf229,75 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.