REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/285
Tytuł: O różnych podejściach do zrozumienia procesów rozwojowych dzieci
Inne tytuły: On different approaches towards understanding the development of children
Autorzy: Błońska, Ewelina
Botwina, Renata
Słowa kluczowe: developmental psychology
children’s development
experiment
cross-sectional study
longitudinal study
research
Data wydania: 2012
Data dodania: 17-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVI, 2012, s. 7-13
Abstrakt: This article aims at presenting various approaches of understanding the complex processes of children’s development in the framework of modern developmental psychology. Nowadays, developmental psychology has a huge inventory of methods that are used depending on the needs. An experiment and observation serve as a perfect example of such methods. The authors show that developmental psychology also relies on numerous psychological tests, such as cross-sectional study and longitudinal study. The selection of the study depends on various factors, such as the subject, conditions or results one wants to achieve. Often the data for the research is gathered throughout several years. The above-mentioned studies have their advantages and disadvantages. Nonetheless, they are the best option for researchers studying children’s development.
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zrozumienia procesów rozwojowych dzieci. Autorzy pokazują, iż w zrozumieniu natury dziecięcej pomocne są liczne badania psychologiczne, jak na przykład badanie poprzeczne i badanie podłużne. Wybór badania jest uzależniony od różnych czynników, takich jak przedmiot, warunki lub wyniki, które chce się osiągnąć. Częstokroć zbiór danych do danego badania odbywa się na przestrzeni kilku lat. Wspomniane badania podłużne i poprzeczne mają swoje zalety i wady. W momencie podjęcia decyzji co do metody, należy określić w jaki sposób zostanie zebrana informacja umożliwiająca przeprowadzenie badania. Psychologia rozwojowa ma ogromny inwentarz metod, które są stosowane w zależności od potrzeb. Przykład mogą stanowić eksperyment i obserwacja.
Afiliacja: Ewelina Błońska - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Renata Botwina - Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/11320/285
DOI: 10.15290/lingdid.2012.16.01
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2012, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_16_Blonska-Botwina.pdf135,69 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.