REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/281
Tytuł: Вариантность имен собственных и их грамматические особенности (на материале метрических записей Св.-Михайловского прихода в г. Бельск Подляшский)
Inne tytuły: Variations of first names and their grammatical forms (based on metrical records of the Orthodox parish of St Michael the Archangel in Bielsk Podlaski)
Warianty imion własnych i ich gramatyczne osobliwości(na materiale zapisów metrykalnych parafii prawosławnej pw. św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim)
Autorzy: Mordań, Michał
Słowa kluczowe: linguistic
onomastics
first names
variations of first names
Data wydania: 2012
Data dodania: 17-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVI, 2012, s. 117-135
Abstrakt: This article deals with secular, colloquial, abbreviated, and other variants of first names stored in the parish metrical records as official forms of baptismal names. As informal names they reflect phonetic and morphological features of the language, allowing to distinguish them from the canonical forms, from which they were created.
Tematem artykułu są świeckie, potoczne, skrócone i inne warianty imion własnych, które wystąpiły w metrykach parafialnych w charakterze oficjalnych form imion chrzestnych. Jako postaci nieoficjalne, imiona te charakteryzują się obecnością fonetycznych i morfologicznych cech językowych, pozwalających odróżnić je od kanonicznych form kancelaryjnych, od których zostały utworzone.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/281
DOI: 10.15290/lingdid.2012.16.09
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2012, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_16_Mordan.pdf238,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.