REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/277
Tytuł: Akty podziękowań i ich repliki w mówionej polszczyźnie – studium oparte na korpusie
Inne tytuły: The speech acts of thanking and responses to thanking in spoken Polish – corpus-based study
Акты благодарности и их реплики в разговорном польском языке – исследования, основанные на корпусе
Autorzy: Cyluk, Agnieszka
Słowa kluczowe: thanking
responses to thanking
speech acts
polite linguistic formulas
Data wydania: 2012
Data dodania: 17-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVI, 2012, s. 15-30
Abstrakt: The article presents the findings of the corpus-based research of the speech acts of thanking and responses to thanking in spoken Polish. The aim of the paper is to demonstrate what linguistic formulas and strategies are routinely employed by the Polish people to thank and respond to thanking. The data for the analysis were taken from the spoken part of the PWN Corpus of Polish. The analysis of the spontaneous conversational data provided us with invaluable insights on how the polite speech acts in question are used in everyday interactions. The findings of the corpus-based research should be useful for learners of Polish as a foreign language as they will help them avoid unnatural or inappropriate expressions in a particular situation.
Статья представляет результаты корпусных исследований над актами благодарности и сопровождающими их репликами в разговорном польском языке. Цель статьи – показать, какие формулы и языковые стратегии применяются поляками для выражения благодарности и ответов на благодарность. Языковой материал для исследования почерпнут из разговорных текстов Корпуса Польского Языка Научного Издательства ПНИ (PWN). Анализ спонтанных устных высказываний показал, как поляки применяют обсуждаемые вежливые акты речи в ежедневном общении. Результаты корпусных исследований должны пригодиться учащимся польскому языку как иностранному, позволят им прежде всего избегать неестественных или неуместных в данной ситуации высказываний.
Afiliacja: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/11320/277
DOI: 10.15290/lingdid.2012.16.02
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2012, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_16_Cyluk.pdf212,72 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.