REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/276
Tytuł: Место заимствованной лексики в современном русском политическом дискурсе
Inne tytuły: English loanwords in modern Russian political discourse
Zapożyczenia z języka angielskiego we współczesnym rosyjskim dyskursie politycznym
Autorzy: Szymula, Robert
Słowa kluczowe: terminology
political discourse
loanwords
Data wydania: 2012
Data dodania: 17-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVI, 2012, s. 169-185
Abstrakt: The paper focuses on the analysis of English loanwords in modern Russian political discourse. The author presents ways of borrowing lexical units from English into Russian and shows semantic modifications that take place during the process. Three basic lexical groups are distinguished in the analyzed data: loanwords that had negative connotations in the Soviet times but have lost them and become neutral words in modern times; loanwords that had neutral connotations in the Soviet times; loanwords with negative connotations in both the Soviet and modern times (loanwords conveying negative judgments).
Obiektem analizy w niniejszym artykule są zapożyczenia z języka angielskiego we współczesnym dyskursie politycznym. Autor przedstawia sposoby wchodzenia danych zapożyczeń w język rosyjski oraz zmiany semantyczne, które w tym procesie zachodziły. W badanym materiale wyodrębniono 3 grupy leksyki: zapożyczenia, które w czasach sowieckich miały konotacje negatywne, a w czasach współczesnych utraciły ją i stały się neutralne; zapożyczenia, które w czasach sowieckich miały neutralne konotacje; zapożyczenia, które w czasach sowieckich i współcześnie mają negatywne konotacje (słowa, oznaczające zjawiska negatywne).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/276
DOI: 10.15290/lingdid.2012.16.12
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2012, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_16_Szymula.pdf178,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.