REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/276
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSzymula, Robert-
dc.date.accessioned2013-12-17T14:26:33Z-
dc.date.available2013-12-17T14:26:33Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationLinguodidactica, tom XVI, 2012, s. 169-185en_US
dc.identifier.issn1731-6332-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/276-
dc.description.abstractThe paper focuses on the analysis of English loanwords in modern Russian political discourse. The author presents ways of borrowing lexical units from English into Russian and shows semantic modifications that take place during the process. Three basic lexical groups are distinguished in the analyzed data: loanwords that had negative connotations in the Soviet times but have lost them and become neutral words in modern times; loanwords that had neutral connotations in the Soviet times; loanwords with negative connotations in both the Soviet and modern times (loanwords conveying negative judgments).en_US
dc.description.abstractObiektem analizy w niniejszym artykule są zapożyczenia z języka angielskiego we współczesnym dyskursie politycznym. Autor przedstawia sposoby wchodzenia danych zapożyczeń w język rosyjski oraz zmiany semantyczne, które w tym procesie zachodziły. W badanym materiale wyodrębniono 3 grupy leksyki: zapożyczenia, które w czasach sowieckich miały konotacje negatywne, a w czasach współczesnych utraciły ją i stały się neutralne; zapożyczenia, które w czasach sowieckich miały neutralne konotacje; zapożyczenia, które w czasach sowieckich i współcześnie mają negatywne konotacje (słowa, oznaczające zjawiska negatywne).en_US
dc.language.isoruen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokuen_US
dc.subjectterminologyen_US
dc.subjectpolitical discourseen_US
dc.subjectloanwordsen_US
dc.titleМесто заимствованной лексики в современном русском политическом дискурсеen_US
dc.title.alternativeEnglish loanwords in modern Russian political discourseen_US
dc.title.alternativeZapożyczenia z języka angielskiego we współczesnym rosyjskim dyskursie politycznymen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.15290/lingdid.2012.16.12pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2012, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_16_Szymula.pdf178,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.