REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/273
Tytuł: Przydatność minimum terminologicznego angielskiego języka biznesu w ocenie jego przyszłych użytkowników
Inne tytuły: Usefulness of core business terminology list as perceived by its future users – questionnaire study
Die Brauchbarkeit des Minimums von Fachterminologie im Rahmen von Business Englisch aus der Sicht seiner zukünftigen Nutzer
Autorzy: Jendrych, Elżbieta
Słowa kluczowe: Business English
business terms
high-frequency vocabulary list
vocabulary teaching
materials development
Data wydania: 2012
Data dodania: 17-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVI, 2012, s. 73-93
Abstrakt: The aim of the questionnaire study conducted among full-time, part-time and postgraduate students of a business school (Kozminski University) was to establish how the students in these groups assess the usefulness of a core business terminology list. The study demonstrated that the respondents from all groups – potential users of the list consider this type of supplementary teaching material to be useful or very useful.
Das Ziel einer Befragung, die unter den Studenten von Direkt- , Fern- und postgradualen Studien einer ökonomischen Hochschule (Leon Kozminski Universität) durchgeführt wurde, umfasste das Bestimmen, wie die Studenten dieser drei Gruppen, die Brauchbarkeit des Minimums von Fachterminologie in Business Englisch bewerten. Die Untersuchung ergab eine sehr große und große Brauchbarkeit dieses didaktischen Materials aus der Sicht seiner zukünftigen Anwender.
Afiliacja: Akademia Leona Koźmińskiego
URI: http://hdl.handle.net/11320/273
DOI: 10.15290/lingdid.2012.16.06
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2012, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_16_Jendrych.pdf179,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.