REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2675
Tytuł: Teoktysta – matka św. Teodora Studyty
Inne tytuły: Theoktiste – The Mother of St. Theodore The Studite
Autorzy: Dybski, Henryk
Słowa kluczowe: bizantynologia
hagiografia
asceza
monastycyzm
cenobityzm
Byzantine
studies
hagiography
asceticism
monasticism
cenobitism
Data wydania: 2014
Data dodania: 2-kwi-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/2, 2014, s. 239-259
Abstrakt: The aim of the article is to discuss Theoktiste’s curriculum vitae. This does not mean, however, that focusing primarily on her person, one can skip all the content relating to her son, St. Theodore. What weighs in favour of it, is the close ties between them that deepened in the course of mutual experiences – both in the family house in Constantinopole and later, when both led religious life. In addition, their lives influenced each other to such an extent, that it would be difficult to understand important decisions taken by Theodore, especially in his youth, without the prior influence of his mother.
Nota biograficzna: Ks. dr HENRYK DYBSKI – absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Praca doktorska na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Sankt Petersburgu (1997-2007) i Łomży. Główne obszary badań: życie monastyczne na Wschodzie, spuścizna literacka św. Teodora Studyty. Autor publikacji z tego zakresu.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2675
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.2.15
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.2_2014_Dybski.pdf270,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.