REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2653
Tytuł: Metaforyczne sposoby ujmowania Boga i relacji Bóg – człowiek w przysłowiach polskich
Inne tytuły: Metaphoric Ways of Presenting God and The Relation Between God and Man in Polish Proverbs
Autorzy: Kuryłowicz, Beata
Słowa kluczowe: przysłowia
Bóg
metafora
obrazowanie
językowy obraz świata
proverbs
God
metaphor
imaging
language image of the world
Data wydania: 2014
Data dodania: 31-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/2, 2014, s. 37-48
Abstrakt: The aim of the author is an attempt to show metaphoric ways of presenting God and the relations God-man in Polish proverbs. The analysis of the research material shows that figurative images of God are strictly related to everyday life and daily occupations of an average user of Polish, especially trade, craft, construction, medicine, finances, education. It is not odd that these branches of life, generally acknowledged and respected, have become a basis for depictions of God as the highest value. It is also vital that metaphorical images of God and His relations to man are identical with the Christian idea of the Creator. What is more, almost all the metaphors of God present in the research material have their equivalents in the quotations from the Scriptures. Thus, we observe both the influence of the Bible on common images of the nature of God and the impact of the original (dating back to the times when the Bible was coming into existence), ‘naïve’ and commmon-sense vision of the world on biblical images of the Creator.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Dr hab. BEATA KURYŁOWICZ – adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka książek "Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Knyszyna" (Białystok 2004) i "Semantyka nazw kwiatów w poezji Młodej Polski" (Białystok 2012), a także kilkudziesięciu artykułów z zakresu historycznej polszczyzny regionalnej północno-wschodniej, językowego obrazu świata tekstów artystycznych oraz stylistyki tekstów artystycznych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2653
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.2.03
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.2_2014_Kurylowicz.pdf237,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.