REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2647
Tytuł: Ponowoczesność, czyli człowieczeństwo zdegradowane?
Inne tytuły: Postmodernity or Degraded Humanity?
Autorzy: Nakoneczny, Tomasz
Słowa kluczowe: ponowoczesność
człowieczeństwo
esencjalizm
konstruktywizm
konflikt
postmodernity
humanity
essentialism
constructivism
conflict
Data wydania: 2014
Data dodania: 31-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/1, 2014, s. 81-103
Abstrakt: The article poses the question on conditio humana on the background of conflict between the two ideological orientation of our time: constructivism and essentialism. The first orientation continues the project of human emancipation, whose initial ideas shaped the Enlightenment. In this framework, the man is a constructor of his world. The second orientation includes a number of traditions and paradigms, describing the man as irrevocably immersed in the world of standards and truths derived from the non-human reality. The author reflects on the implications of the this ideological conflict to our ideas of man as a creature of special moral status.
Afiliacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Opis: Dr TOMASZ NAKONECZNY – adiunkt w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się współczesnym literaturoznawstwem, głównie polskim i rosyjskim, kulturą popularną w Europie Wschodniej, a także historią idei obejmującą okres od oświecenia do ponowoczesności.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2647
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.1.04
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.1_2014_Nakoneczny.pdf265,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.