REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2644
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBreczko, Anetta-
dc.date.accessioned2015-03-31T08:21:18Z-
dc.date.available2015-03-31T08:21:18Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationRocznik Teologii Katolickiej, T. 13/1, 2014, s. 19-34pl
dc.identifier.issn1644-8855-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2644-
dc.descriptionDr hab. ANETTA BRECZKO – profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje na Wydziale Prawa w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa. Jest kierownikiem Zakładu Filozofii Prawa i Etyki Prawa. Specjalistka w zakresie szeroko rozumianej filozofii i teorii prawa, a także etycznych oraz prawnych implikacji biologii i medycyny (bioetyki). Autorka dwóch monografii: Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego (2011), Prawo i moralność. W teorii i praktyce. Wczoraj i dziś. Zarys wykładu (2004) oraz autorka i współautorka ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku podręczników akademickich.pl
dc.description.abstractArtificial procreation and reproductive genetics have become a reality in which, thanks to the tools of contemporary medicine, all sorts of interference into human organism are possible. Man has become to create himself. In this context, it is vital to take into account positive law regulations because of the variety of standpoints and differences in defining the core of natural law. Undoubtedly, religious aspect has to be part of bioethical discussions, because for many people religion is a source of moral behaviour. However, we have to remember that public and private sphere of ethics are two different aspects which should not be mingled in a democratic state. Bioethical discussions have resulted in international regulations, for example bans on reproductive cloning of humans, eugenic practices aiming at selecting people, therapies resulting in changes within the human genome, commercialization of a human body, etc. Polish legislators are facing a difficult problem to determine a detailed legal framework of artificial procreation and reproductive genetics to meet not only the European standards of the Bioethical Convention, but also cultural determinants and expectations of the society.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectdiagnostyka preimplantacyjnapl
dc.subjectdzieci „na zamówienie”pl
dc.subjectgenetykapl
dc.subjectmacierzyństwo zastępczepl
dc.subjectselekcja genetycznapl
dc.subjectsztuczna prokreacjapl
dc.subjectumowy surogackiepl
dc.subjectpreimplantation diagnosticspl
dc.subjectchildren „to order”pl
dc.subjectgeneticspl
dc.subjectsurrogate maternitypl
dc.subjectgenetic selectionpl
dc.subjectartificial procreationpl
dc.subjectsurrogate contractspl
dc.subjectin vitropl
dc.titlePrawo natury i prawo stanowione w obliczu problemów genetyki reprodukcyjnejpl
dc.title.alternativeNatural Law And Positive Law vs. Problems of Reproductive Geneticspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/rtk.2014.13.1.01-
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.1_2014_Breczko.pdf240,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.