REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2637
Tytuł: Kontemplatywna głębia wiary Trójjedynemu w spełnianiu się w jestestwie – rozstrzygnięciem współczesnego dylematu postmoderności względem tożsamości osoby ludzkiej – człowiek projekt czy przypadek
Inne tytuły: Contemplative Faith in The Triune Meeting in Being – an Answer to Contemporary Postmodern Dilemma of The Identity of Man (A Project or a Coincidence?)
Autorzy: Kubicki, Dominik
Słowa kluczowe: ludzkie oikoumene
inteligibilność zachodnioeuropejska
kultura jako „cień” rzeczywistości
kulturowość
Platoński świat cieni
sens człowieczeństwa
sens physis i oikoumene
twory kultury
human oikoumene
West-European inteligibility
culture as a shadow of reality
Platonian world of
meaning of manhood
meaning of physis and oikoumene
objects of culture
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/1, 2014, s. 175-192
Abstrakt: In the context today’s postmodernist undermining the identity of the human person, which determines the dramatic state of the Western-European intellectual culture (and humanities in general), the author weighs the question of man as a project or a coincidence. He refers to the Platonian concept of the world of shadows. In this context he discusses the question of man (a project? a coincidence?) who transcends the Nature (Physis) and, with the power of his spirit, „produces” the world which takes innumerable, new historical dimensions.
Afiliacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Opis: Ks. dr hab. DOMINIK KUBICKI – kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Kultury Nowożytnej – Wydział Historyczny UAM w Poznaniu, autor, m.in. publikacji "Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa objawionego w dziejach" (Poznań 2004).
URI: http://hdl.handle.net/11320/2637
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.1.10
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.1_2014_Kubicki.pdf243,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.