REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2602
Tytuł: ,,Zielona gospodarka” i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały
Inne tytuły: Green economy and knowledge-based economy and sustainable development
Autorzy: Górka, Kazimierz
Łuszczyk, Marcin
Słowa kluczowe: zielona gospodarka
rozwój trwały
gospodarka oparta na wiedzy
green economy
sustainable development
knowledge-based economy
Data wydania: 2014
Data dodania: 9-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (69) 2014, s. 22-31
Abstrakt: W artykule tym autorzy przedstawili istotę„zielonej gospodarki” i jej przejawy w programach antykryzysowych i praktyce gospodarczej w USA i w Zachodniej Europie oraz próby podejmowane w tej dziedzinie w Polsce. Przeprowadzono także analizę porównawczą idei „zielonej gospodarki” i koncepcji Sustainable Development, które szczególnie łączą się ze sobą, zwłaszcza w ujęciach teoretycznych. Na tej podstawie autorzy zaprezentowali krótkie porównanie następujących terminów i ocenę ich ewolucji: ekorozwój – rozwój samopodtrzymywany – zrównoważony rozwój – rozwój trwały i zrównoważony – „zielona gospodarka” – gospodarka oparta na wiedzy. Na zakończenie zarysowano perspektywy wdrożenia koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego z uwzględnieniem programów „zielonej gospodarki”.
The authors discuss the concept of “green economy” and its implications in anti-crisis programmes as well as in the economic practice of the USA and western European countries, including the programmes launched by Poland. The paper also presents a comparative analysis of the green economy and sustainable development, which have much in common, particularly from a theoretical perspective. The authors offer a brief comparison, followed by a discussion of their evolution, of the following terms: eco-development – sustainable development – self-sustained development – balanced development – lasting (permanent) development – green economy – economy based on knowledge. Finally, the authors outline the prospects for the implementation of sustainable development, with particular attention to green economy schemes.
Afiliacja: prof. dr hab. Kazimierz Górka – Wydział Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dr inż. Marcin Łuszczyk – Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
E-mail: Kazimierz Górka - gorkak@uek.krakow.pl
Marcin Łuszczyk - m.luszczyk@po.opole.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2602
DOI: 10.15290/ose.2014.03.69.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 3(69)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02_Kazimierz GÓRKA.pdf191,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.