REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2314
Tytuł: Przestępczość białych kołnierzyków w świetle amerykańskich teorii kryminologicznych. Analogie do polskich realiów
Inne tytuły: Blue (white) collars delinquency in the light of the American criminological theories. The analogies to the Polish realities
Autorzy: Chorbot, Piotr
Słowa kluczowe: blue collar criminality
corporate crimes
fraud
theories
criminology
Data wydania: 2009
Data dodania: 22-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 6, 2009, s. 268-281
Abstrakt: White collar criminality in the modern world is a problem that American criminologist have been studying since the 1940s. It is very important in our Polish community to solve the problem of white collar crimes. We can’t stand and watch white collar individuals committing crimes without responsibility for their behavior. This article demonstrates how those criminals work and what corporate crimes they can commit. It shows how to prevent corporate crimes and where we can find them in our community. In the USA, white collar criminals are well–known in the justice system. Polish authors didn’t focus on those criminals, but characteristic of Polish corporate criminals are similar to those of white collar criminals. There are many theories about white collar crimes, so the author chooses only those which agree with his opinion and are the most critical to understanding those people’s behavior. This article is a brief description that criminality nowadays is growing quickly. In terms of European Union donation these criminals will play a part in fraud in a very expensive area.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski
URI: http://hdl.handle.net/11320/2314
DOI: 10.15290/bsp.2009.06.17
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2009, Z. 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_6_2009_Chorbot.pdf226,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.