REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2009, Z. 6 : [23]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Tytuł tomu: WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I INNYMI ZJAWISKAMI PATOLOGICZNYMI A PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

Redakcja naukowa
Emil W. Pływaczewski

Spis treści

 1. Wprowadzenie

 2. CZĘŚĆ I
  PRAWO KARNE I PROCES KARNY W UJĘCIU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM


 3. Prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski
  Polityka karna w Polsce z perspektywy międzynarodowej
 4. Dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB, Dr Andrzej Sakowicz
  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa korupcyjne (aspekty materialnoprawne)
 5. Dr hab. Ewa M. Guzik–Makaruk, Dr Elżbieta Zatyka
  Rada Europy wobec terroryzmu – elementy strategii przeciwdziałania
 6. Dr Justyna Karaźniewicz
  System gwarancji interesów ofiary przestępstwa we współczesnym polskim procesie karnym
 7. Dr Izabela Nowicka
  Czyny przepołowione będące wykroczeniami w ujęciu prawnym i kryminologicznym
 8. Mgr Krzysztof Kazmiruk
  Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne
 9. Mgr Michał Łuksza
  Zestrzelenie uprowadzonego samolotu cywilnego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego

 10. CZĘŚĆ II
  ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ


 11. Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
  Główne tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w Polsce
 12. Dr Wojciech Filipkowski
  Prawne i organizacyjne instrumenty zwalczania przestępczości zorganizowanej w opinii funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego
 13. Dr Waldemar Jaroch
  Współczesna zorganizowana przestępczość gospodarcza

 14. CZĘŚĆ III
  INNE ZAGROŻENIA I ZJAWISKA PATOLOGICZNE


 15. Dr hab. Katarzyna Laskowska
  Zagrożenie korupcją w świetle doświadczeń państwa rosyjskiego – rozważania kryminologiczne i prawne
 16. Dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM
  Niszczenie dziedzictwa kulturowego – między imperatywem ekonomii i ekologii. Kryminologiczne ujęcie problemu z perspektywy województwa warmińsko–mazurskiego
 17. Dr Piotr Chlebowicz
  Przestępczość stadionowa jako nowy obszar badań kryminologicznych
 18. Dr Grażyna Kędzierska
  Zagrożenie przestępczością kobiet w województwie warmińsko–mazurskim w opinii społeczności lokalnej
 19. Dr Monika Kotowska
  „Sponsoring” – forma prostytucji czy patologii społecznej? Próba oceny zjawiska

 20. CZĘŚĆ IV
  INNE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK KRYMINOLOGICZNYCH


 21. Dr hab. Grażyna B. Szczygieł, prof. UwB
  Ucieczki skazanych z zakładów karnych. Zagrożenie społeczne czy naturalny element izolacji?
 22. Mgr Piotr Chorbot
  Przestępczość białych kołnierzyków w świetle amerykańskich teorii kryminologicznych. Analogie do polskich realiów
 23. Mgr Magdalena Perkowska
  Przestępczość osądzona cudzoziemców w świetle badań aktowych spraw Sądu Okręgowego w Białymstoku

 24. RECENZJE

 25. Andrew J. Bacevich, The Limits of Power. The End of American Exceptionalism, (rec. prof. dr hab. Halina Parafianowicz)
 26. Gary Cordner, AnnMarie Cordner and Dilip K. Das, Urbanization, Policing, and Security. Global Perspectives, (rec. prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
 27. Orzecznictwo dotyczące współczesnych zagrożeń przestępczością i innymi zjawiskami patologicznymi (opr. Magdalena Perkowska)
 28. Literatura dotycząca współczesnych zagrożeń przestępczością i innymi zjawiskami patologicznymi – wybór (opr. Magdalena Perkowska)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 23
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2009Literatura dotycząca współczesnych zagrożeń przestępczością i innymi zjawiskami patologicznymi – wybórPerkowska, Magdalena (oprac.)--
2009Orzecznictwo dotyczące współczesnych zagrożeń przestępczością i innymi zjawiskami patologicznymiPerkowska, Magdalena (oprac.)--
2009Gary Cordner, AnnMarie Cordner and Dilip K. Das, Urbanization, Policing, and Security. Global Perspectives, Wyd. CRC Press – Taylor & Francis Group, Boca Raton – London – New York 2010, 461 s.Pływaczewski, Emil W.--
2009Andrew J. Bacevich, The Limits of Power. The End of American Exceptionalism, Wyd. Henry Holt and Company, New York 2008, 213 s.Parafianowicz, Halina--
2009Przestępczość osądzona cudzoziemców w świetle badań aktowych spraw Sądu Okręgowego w BiałymstokuPerkowska, Magdalena--
2009Przestępczość białych kołnierzyków w świetle amerykańskich teorii kryminologicznych. Analogie do polskich realiówChorbot, Piotr--
2009Ucieczki skazanych z zakładów karnych. Zagrożenie społeczne czy naturalny element izolacji?Szczygieł, Grażyna B.--
2009„Sponsoring” – forma prostytucji czy patologii społecznej? Próba oceny zjawiskaKotowska, Monika--
2009Zagrożenie przestępczością kobiet w województwie warmińsko–mazurskim w opinii społeczności lokalnejKędzierska, Grażyna--
2009Przestępczość stadionowa jako nowy obszar badań kryminologicznychChlebowicz, Piotr--
2009Niszczenie dziedzictwa kulturowego – między imperatywem ekonomii i ekologii. Kryminologiczne ujęcie problemu z perspektywy województwa warmińsko–mazurskiegoPływaczewski, Wiesław--
2009Zagrożenie korupcją w świetle doświadczeń państwa rosyjskiego – rozważania kryminologiczne i prawneLaskowska, Katarzyna--
2009Współczesna zorganizowana przestępczość gospodarczaJaroch, Waldemar--
2009Prawne i organizacyjne instrumenty zwalczania przestępczości zorganizowanej w opinii funkcjonariuszy Centralnego Biura ŚledczegoFilipkowski, Wojciech--
2009Główne tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w PolscePływaczewski, Emil W.--
2009Zestrzelenie uprowadzonego samolotu cywilnego w świetle wyroku Trybunału KonstytucyjnegoŁuksza, Michał--
2009Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczneKazmiruk, Krzysztof--
2009Czyny przepołowione będące wykroczeniami w ujęciu prawnym i kryminologicznymNowicka, Izabela--
2009System gwarancji interesów ofiary przestępstwa we współczesnym polskim procesie karnymKaraźniewicz, Justyna--
2009Rada Europy wobec terroryzmu – elementy strategii przeciwdziałaniaGuzik-Makaruk, Ewa M.; Zatyka, Elżbieta--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 23