REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2283
Tytuł: Zmiany w polskim systemie emerytalnym w świetle Białej Księgi: "Agenda na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur"
Inne tytuły: Changes in Polish Pension System in Light of White Paper: Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions
Autorzy: Bielawska, Kamila
Słowa kluczowe: emerytura
emerytura częściowa
wiek emerytalny
old-age pension
“partial old-age pension”
retirement age
Data wydania: 2014
Data dodania: 19-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (67) 2014, s. 103-114
Abstrakt: Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy zmiany w polskim systemie emerytalnym w zakresie warunków nabywania uprawnień emerytalnych, których implementacja rozpoczęła się z początkiem 2013 roku, są spójne z wytycznymi przedstawionymi w Białej Księdze: Agenda na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur. Jak wynika z przeprowadzonych badań, stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn od 2013 roku będzie sprzyjało podwyższeniu efektywnego wieku emerytalnego, który w Polsce nadal jest relatywnie niski. Natomiast wprowadzenie nowego rodzaju świadczenia, to jest emerytury częściowej, która może stanowić przejściowo „dodatek” do płacy do momentu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, jest sprzeczne z wytycznymi Białej Księgi w zakresie adekwatności emerytur i może przyczynić się do wzrostu ryzyka ubóstwa wśród przyszłych emerytów.
The paper aims to answer the question of whether the changes in the Polish pension system regarding the conditions of old-age pension entitlements, the implementation of which started at the beginning of 2013, are consistent with the guidelines set out in the document entitled "White Paper: An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions". The research outcomes show that the gradual increase in the retirement age for men and women started in 2013 will be consistent with the aim of raising the effective retirement age, which in Poland is still relatively low. However, the introduction of a new type of benefit, a “partial old-age pension”, which can be temporarily used to supplement pay until the increased retirement age is reached, is contrary to the guidelines of the White Paper as regards the adequacy of pensions, and may contribute to higher risk of poverty among future retirees.
Afiliacja: dr Kamila Bielawska – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
E-mail: kbielawska@wzr.ug.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2283
DOI: 10.15290/ose.2014.01.67.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 1(67)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08_BIELAWSKA K.pdf219,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.