REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2214
Tytuł: Analiza wyników badania stóp bezrobocia według wykształcenia w województwie podlaskim
Inne tytuły: Analysis of Research into Unemployment Rates by Educational Attainment in Podlaskie Voivodeship
Autorzy: Madras-Kobus, Beata
Rogowski, Józef
Słowa kluczowe: bezrobocie
stopa bezrobocia rejestrowanego
stopa bezrobocia według BAEL
aktywni zawodowo
unemployment
registered unemployment rate
unemployment rate according to LFS (Labour Force Survey)
economically active persons
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (66) 2013, s. 98-115
Abstrakt: W artykule dokonano krótkiego przeglądu różnych metodologii obliczania stóp bezrobocia, stosowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce, a także przedstawiono pomysł pewnej ich modyfikacji. Obliczono stopy bezrobocia według zaproponowanej metodologii w województwie podlaskim w podziale na rodzaj wykształcenia: wyższe, policealne i średnie zawodowe, średnie gólnokształcące, zasadnicze (zawodowe) oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe. Otrzymane wyniki poddano analizie.
The paper provides a brief review of various methodologies for calculating unemployment rates applied by Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office)in Poland, as well as proposals of certain modifications. Unemployment rates in Podlaskie have been calculated based on the suggested methodology for the following levels of education: tertiary, post-secondary and secondary vocational, secondary general, basic vocational and lower secondary, primary and incomplete primary. An analysis of the results has been conducted.
Afiliacja: dr Beata Madras-Kobus – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Beata Madras-Kobus – b.kobus@uwb.edu.pl
Józef Rogowski – rogowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2214
DOI: 10.15290/ose.2013.06.66.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (IZarz)
Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 6(66)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08_Beata Madras-Kobus, Józef Rogowski.pdf333,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.