REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2203
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorDomańska, Agnieszka-
dc.contributor.authorSerwa, Dobromił-
dc.date.accessioned2014-12-12T09:11:18Z-
dc.date.available2014-12-12T09:11:18Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (66) 2013, s. 3-19pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2203-
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników wstępnej analizy porównawczej skutków kryzysu 2008-2009 w odniesieniu do krajów Europy na tle innych regionów świata. Skutki te są tu rozumiane jako makroekonomiczne „koszty kryzysu”. Makroekonomiczne koszty globalnego kryzysu finansowego oszacowano wykorzystując wybrane dane dotyczące wzrostu gospodarczego w stosunku do wszystkich analizowanych gospodarek. Wyboru metody szacunku dokonano na podstawie przeglądu literatury. W części empirycznej obliczono koszty kryzysu związane z produktem krajowym, wartością dodaną w przekroju grup krajów europejskich, a także w przekroju regionów świata (dla porównania sytuacji w Europie z resztą świata). Następnie policzono koszty dla składowych PKB, jak również dla poszczególnych gałęzi gospodarki i porównano je między grupami krajów. Przeprowadzona analiza pokazuje, że gospodarka europejska (zwłaszcza Unii Europejskiej i strefy euro) została szczególnie silnie – na tle innych rynków światowych – dotknięta skutkami ostatniego kryzysu globalnego. W sferze eksportu najmocniej objął on kraje Azji Płd. -Wsch. (w tym: Chiny i Japonia), a przyczyną tego był spadek popytu w krajach zachodnich (Unia Europejska, Stany Zjednoczone). Analiza struktury spadków w międzynarodowej wymianie handlowej w podziale na gałęzie gospodarki dowodzi, że stosunkowo największe koszty poniosły przy tym (zarówno w rolnictwie, przemyśle przetwórczym i wydobywczym, jak i w branżach usługowych) kraje bałtyckie i kraje zaliczone w tym badaniu do „nowo przyjętych do strefy euro”.pl
dc.description.abstractThe aim of the paper is to present the results of a comparative analysis of the macroeconomic consequences of the 2008-2009 global financial crisis in the European countries and other regions of the world. The consequences are understood here as the ‘costs of the crisis.’ The macroeconomic costs of the crisis have been estimated using data on GDP per capita, GNPand aggregated value added for all the analysed 81 countries. The choice of the estimation method resulted from studies on the research techniques implemented by other authors, both Polish and foreign, interested in the problem. The empirical part of the paper estimates and analyses the costs of the crisis in individual economies, in some groups of countries in Europe and other parts of the world, as well as in globally important economies (USA, Japan, NAFTA, South America, South-East Asia, ASEAN countries etc.). A similar analysis has been carried out on components of GDP (consumption, investments, government purchases and net export) and in a cross-sectional (cross-industry) perspective. The study reveals that the European economy as a whole (and in particular the EU and euro area countries), as compared with other regions/world markets, has suffered especially severe consequences of the world crisis. Analysis of the ‘structure’ of declines in Europe in a crossindustry perspective shows that the economies most affected by the crisis include the Balticcountries and the ‘newcomers’ to euro area, particularly in manufacturing, mining and service industries.pl
dc.description.sponsorshipBadania do artykułu zostały dofinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu badawczego do wniosku nr N N112 377940.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectkryzys globalnypl
dc.subjectkoszty kryzysupl
dc.subjectbadania ilościowepl
dc.subjectinternational economypl
dc.subjectglobal crisispl
dc.subjectcosts of the crisispl
dc.titleKoszty kryzysu gospodarczego w Europie na tle innych regionów świata – analiza przekrojowapl
dc.title.alternativeMacroeconomic Costs of Global Financial Crisis in Europe and Other Regions: A Comparative Analysispl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2013.06.66.01-
dc.description.EmailAgnieszka Domańska – az.domanska@gmail.compl
dc.description.EmailDobromił Serwa – dserwa@sgh.waw.plpl
dc.description.Affiliationdr Agnieszka Domańska – Instytut Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.Affiliationdr Dobromił Serwa – Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 6(66)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01_Agnieszka DOMAŃSKA, Dobromił SERWA.pdf470,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.