REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2184
Tytuł: Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 2011 r. – zagadnienia wybrane
Inne tytuły: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence of 2011 - selected issues
Autorzy: Kowalewska-Borys, Ewa
Truskolaska, Emilia
Słowa kluczowe: Istanbul Convention
gender
violence against women
domestic violence
Data wydania: 2014
Data dodania: 11-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 15, 2014, s. 83-100
Abstrakt: The article focuses on issues related to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. General purpose of this act is to protect the health and live of women. The fi rst part provides an overview of some key terms and concepts of the Convention. The document raised many controversial emotions. This is contained in the second part of the article, which describes arguments of supporters and opponents.
Afiliacja: Ewa Kowalewska-Borys - Uniwersytet w Białymstoku
Emilia Truskolaska - Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/2184
DOI: 10.15290/bsp.2014.15.06
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_15_2014_Kowalewska-Borys_Truskolaska.pdf295,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)