REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 15 : [20]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

 1. Wprowadzenie

 2. CZĘŚĆ I
  ZAGADNIENIA OGÓLNE


 3. EMIL W. PŁYWACZEWSKI, EWA M. GUZIK-MAKARUK
  Kilka uwag na temat wpływu decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej na kształt prawnokarnego ustawodawstwa w Polsce
 4. ANDRZEJ SAKOWICZ
  Węzłowe problemy wykładni przepisów prawa karnego materialnego przy uwzględnieniu dyrektywy wykładni przyjaznej prawu unijnemu
 5. JUSTYNA ŁACNY
  Sankcje za nieprawidłowe wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej – rekonstrukcja stanu prawa i orzecznictwa

 6. CZĘŚĆ II
  WPŁYW WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I RADY EUROPY NA POLSKIE PRAWO KARNE MATERIALNE


 7. AGNIESZKA GRZELAK
  Przedawnienie karalności przestępstw seksualnych w kontekście prawa Unii Europejskiej
 8. MAGDALENA PERKOWSKA, EMILIA JURGIELEWICZ
  Zwalczanie nielegalnej migracji w polskim prawie karnym. Wybrane aspekty implementacji prawa Unii Europejskiej
 9. EWA KOWALEWSKA-BORYS, EMILIA TRUSKOLASKA
  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 2011 r. – zagadnienia wybrane

 10. CZĘŚĆ III
  GWARANCJE PRAW UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA KARNEGO W ŚWIETLE STANDARDÓW EUROPEJSKICH


 11. CEZARY KULESZA
  Zaskarżanie wyroków zapadłych w trybach konsensualnych – standard europejski i prawo polskie
 12. MAŁGORZATA WĄSEK-WIADEREK
  O dopuszczalności wznowienia postępowania karnego z powodu orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzającego naruszenie praw człowieka w podobnej sprawie
 13. ADAM GÓRSKI, MICHAŁ TORUŃSKI
  Zmiany w treści prawa do tłumaczenia w postępowaniu karnym według dyrektywy Komisji i Rady 2010/64/UE
 14. ALICJA KLAMCZYŃSKA, TOMASZ OSTROPOLSKI
  Prawo do adwokata w dyrektywie 2013/48/UE – tło europejskie i implikacje dla polskiego ustawodawcy
 15. KATARZYNA T. BORATYŃSKA
  Zagrożenie surową karą jako samodzielna podstawa stosowania tymczasowego aresztowania w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 16. DARIUSZ KUŻELEWSKI
  Ewolucja polskich uregulowań dotyczących mediacji w sprawach karnych na tle standardów europejskich
 17. ANNA GADOMSKA-RADEL
  Przesłuchanie dziecka w polskim procesie karnym w świetle standardów europejskich
 18. MAGDA OLESIUK
  Wpływ regulacji Unii Europejskiej na prawo pokrzywdzonego do pomocy tłumacza w polskiej procedurze karnej

 19. CZĘŚĆ IV
  DOSTOSOWANIE POLSKIEGO PRAWA WYKONAWCZEGO DO INSTRUMENTÓW PRAWNYCH RADY UNII EUROPEJSKIEJ I RADY EUROPY


 20. GRAŻYNA B. SZCZYGIEŁ
  Postępowanie dyscyplinarne w kodeksie karnym wykonawczym a Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r.
 21. SŁAWOMIR STEINBORN
  Nowy model przekazywania skazanych między państwami Unii Europejskiej? Uwagi na tle zakresu ratione personae instytucji
 22. EWELINA JANUSZKIEWICZ, MARLENA JANUSZKIEWICZ
  Wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności – polskie rozwiązania penitencjarne a Europejskie Reguły Więzienne z 2006 roku
 23. MAGDALENA TELESZEWSKA
  Wpływ Rekomendacji Zgromadzenia Rady Europy 1469 (2000) Matki i dzieci w więzieniu na polskie rozwiązania prawa karnego wykonawczego
 24. Paweł Daniluk, Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013 (Andrzej Sakowicz)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 20
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014WprowadzenieKulesza, Cezary; Sakowicz, Andrzej--
2014Paweł Daniluk, Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013 (ss. 449)Sakowicz, Andrzej--
2014Wpływ Rekomendacji Zgromadzenia Rady Europy 1469 (2000) Matki i dzieci w więzieniu na polskie rozwiązania prawa karnego wykonawczegoTeleszewska, Magdalena--
2014Wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności – polskie rozwiązania penitencjarne a Europejskie Reguły Więzienne z 2006 rokuJanuszkiewicz, Ewelina; Januszkiewicz, Marlena--
2014Nowy model przekazywania skazanych między państwami Unii Europejskiej? Uwagi na tle zakresu ratione personae instytucjiSteinborn, Sławomir--
2014Postępowanie dyscyplinarne w kodeksie karnym wykonawczym a Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r.Szczygieł, Grażyna B.--
2014Wpływ regulacji Unii Europejskiej na prawo pokrzywdzonego do pomocy tłumacza w polskiej procedurze karnejOlesiuk, Magda--
2014Przesłuchanie dziecka w polskim procesie karnym w świetle standardów europejskichGadomska-Radel, Anna--
2014Ewolucja polskich uregulowań dotyczących mediacji w sprawach karnych na tle standardów europejskichKużelewski, Dariusz--
2014Zagrożenie surową karą jako samodzielna podstawa stosowania tymczasowego aresztowania w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaBoratyńska, Katarzyna T.--
2014Prawo do adwokata w dyrektywie 2013/48/UE – tło europejskie i implikacje dla polskiego ustawodawcyKlamczyńska, Alicja; Ostropolski, Tomasz--
2014Zmiany w treści prawa do tłumaczenia w postępowaniu karnym według dyrektywy Komisji i Rady 2010/64/UEGórski, Adam; Toruński, Michał--
2014O dopuszczalności wznowienia postępowania karnego z powodu orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzającego naruszenie praw człowieka w podobnej sprawieWąsek-Wiaderek, Małgorzata--
2014Zaskarżanie wyroków zapadłych w trybach konsensualnych – standard europejski i prawo polskieKulesza, Cezary--
2014Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 2011 r. – zagadnienia wybraneKowalewska-Borys, Ewa; Truskolaska, Emilia--
2014Zwalczanie nielegalnej migracji w polskim prawie karnym. Wybrane aspekty implementacji prawa Unii EuropejskiejPerkowska, Magdalena; Jurgielewicz, Emilia--
2014Przedawnienie karalności przestępstw seksualnych w kontekście prawa Unii EuropejskiejGrzelak, Agnieszka--
2014Sankcje za nieprawidłowe wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej – rekonstrukcja stanu prawa i orzecznictwaŁacny, Justyna--
2014Węzłowe problemy wykładni przepisów prawa karnego materialnego przy uwzględnieniu dyrektywy wykładni przyjaznej prawu unijnemuSakowicz, Andrzej--
2014Kilka uwag na temat wpływu decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej na kształt prawnokarnego ustawodawstwa w PolscePływaczewski, Emil W.; Guzik-Makaruk, Ewa M.--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 20