REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2138
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBorkowski, Andrzej-
dc.date.accessioned2014-12-09T15:05:40Z-
dc.date.available2014-12-09T15:05:40Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationElpis, T. 16, 2014, s. 173-181pl
dc.identifier.issn1508-7719-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2138-
dc.descriptionks. archimandryta Andrzej Borkowskipl
dc.description.abstractMount Pochayiv became famous in Russia after the miraculous apparition of the Mother of God, which took place there. Presumably, already in 1240, monks from Kiev found refuge in nearby caves when fleeing the Tartar hordes. In 1559, the owner of these lands Anna Hojska provided funds for building an Orthodox monastery for the monks living in the caves and gave them a miraculous icon of the Mother of God. The most prominent abbot of the Pochayiv monastery was Job Zalizo. He was first elected exclusively by the monks as the new superior of the monastery, the fourth superior since the cenobitic rule was introduced in the monastery. The second prominent founder of the Pochayiv monastery were the Domaszewska family. Their efforts in the construction of the stone church, financial, land support and earth intended for the beautification and maintenance of the monastery, was to compensate for losses and damages applied by the magnate Firlej and the Cossack uprising. They wanted to prevent the total collapse and cessation of monastic life on Mount Pochayiv. For this reason, their names are so strongly emphasized in the history of the main spiritual center of Volyn.pl
dc.description.abstractGóra poczajowska zasłynęła na Rusi po cudownym objawieniu się tam Matki Bożej. Przypuszczalnie, już w 1240 r. uciekający przed hordami tatarskimi mnisi z Kijowa znaleźli schronienie w pobliskich pieczarach. W 1559 r. właścicielka tych ziem Anna Hojska ufundowała dla żyjących w pieczarach mnichów monaster prawosławny oraz przekazała cudowną ikonę Matki Bożej. Najwybitniejszym ihumenem monasteru poczajowskiego był św. Hiob Zalizo. Po raz pierwszy został wybrany wyłącznie przez mnichów na nowego przełożonego monasteru, czwartego od czasu wprowadzenia w monasterze reguły cenobitycznej. Drugimi wybitnymi fundatorami monasteru poczajowskiego stali się małżonkowie Domaszewscy. Swymi wysiłkami włożonymi w wzniesienie kamiennej cerkwi, znacznymi nadaniami pieniężnymi i ziemskimi przeznaczonymi na jej upiększenie i utrzymanie samego monasteru, pragnęli wynagrodzić straty i zniszczenia naniesione przez możnowładcę Firleja oraz powstanie kozackie, i tym samym nie dopuścić do całkowitego upadku i ustania życia monastycznego na Górze Poczajowskiej. Z tego względu ich imiona zostały tak mocno podkreślone w dziejach głównego ośrodka duchowego na Wołyniu.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectJob Zalizopl
dc.subjectHiob Zalizopl
dc.subjectPochayiv Monasterypl
dc.subjectMonaster Poczajowskipl
dc.subjectAnna Hojskapl
dc.subjectEva and Theodore Domaszewscypl
dc.subjectEwa i Teodor Domaszewscypl
dc.titlePoczątki cenobii na Górze Poczajowskiej i pierwsze donacje na rzecz monasterupl
dc.title.alternativeThe origins of Cenobitic Monasticism on Mount Pochayiv and the First Donations to the Monasterypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/elpis.2014.16.21-
dc.description.Emailborkowskiunath@yahoo.grpl
dc.description.AffiliationKatedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.description.volume16pl
dc.description.firstpage173pl
dc.description.lastpage181pl
dc.identifier.citation2Elpispl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTP)
Elpis, 2014, T. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_2014_16_Borkowski.pdf237 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.