REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2121
Tytuł: Fonvizin: from fate to providence
Inne tytuły: Fonwizin: od wiary w przeznaczenie do wiary w opatrzność
Autorzy: Drozdek, Adam
Słowa kluczowe: Fonvizin
Fonwizin
Orthodoxy
prawosławie
Data wydania: 2014
Data dodania: 9-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 16, 2014, s. 43-47
Abstrakt: This article traces the spiritual development of Denis Fonvizin, an eminent literary personality in Russia. He had a religious upbringing, however, in St. Petersburg he was strongly influenced by freethinker Feodor A. Kozlovskii. He abandoned his views under the influence of Ivan Elagin and his sister, which led him to an intense study of the Bible and to an experience of spiritual conversion. His beliefs have been reflected in his literary work, in particular, in his plays and in some of his political essays. In spite of his crippling illness, Fonvizin believed in the benevolent providence of God to the end of his life.
Artykuł prezentuje rozwój duchowy Denisa Fonwizina, wybitnej postaci literackiej osiemnastowiecznej Rosji. Choć wychowany w religijnej atmosferze, Fonwizin przyjął wolnomyślicielskie poglądy pod wpływem księcia Fiodora A. Kozłowskiego. Porzucił jednak te poglądy pod wpływem Iwana Jelagina i swojej siostry co doprowadziło do intensywnych studiów biblijnych i do doświadczenia religijnego nawrócenia. Jego poglądy religijne znalazły wyraz w jego pismach, szczególnie w sztukach dramatycznych i w esejach politycznych. Mimo paraliżującej choroby do końca życia głęboko wierzył w boską opatrzność.
Afiliacja: Duquesne University in Pittsburgh
E-mail: drozdek@duq.edu
URI: http://hdl.handle.net/11320/2121
DOI: 10.15290/elpis.2014.16.06
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2014, T. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_2014_16_Drozdek.pdf193,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.