REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2063
Tytuł: Praca skrócona jako jeden ze sposobów ograniczaniu bezrobocia w okresie kryzysu 2008 – 2009
Inne tytuły: Short-time Work as Method of Unemployment Reduction During Crisis 2008 – 2009
Autorzy: Budnikowski, Tomasz
Słowa kluczowe: bezrobocie
praca skrócona
polityka rynku pracy,
kryzys ekonomiczny
unemployment
short-time work
labour market policy
economic crisis
Data wydania: 2014
Data dodania: 4-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (68) 2014, s.132-147
Abstrakt: Załamanie gospodarcze, zapoczątkowane kryzysem na amerykańskim rynku finansowym, pociągnęło za sobą gwałtowny wzrost bezrobocia najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później także w innych krajach OECD. Wśród narzędzi polityki rynku pracy, umożliwiających zmniejszenie zakresu tego zjawiska, szczególne miejsce zajęła praca skrócona. Jej istota sprowadza się do przejściowego ograniczenia czasu pracy części załogi. Zła sytuacja na rynkach pracy spowodowała, że wiele krajów zdecydowało się na zmianę zasad funkcjonowania tego instrumentu, tak aby możliwe było znaczące ograniczenie rozmiarów bezrobocia. Dokładne skwantyfikowanie oddziaływania tego instrumentu na zmniejszenie rozmiarów bezrobocia jest wprawdzie bardzo trudne, to dostępne analizy pozwalają zauważyć, że było ono istotne. Przyczyniło się do zmniejszenia jego rozmiarów przede wszystkim w tych krajach, w których to narzędzie polityki zatrudnienia jest znane od wielu dziesięcioleci.
The economic downturn triggered by the crisis on the American financial market has caused a surge of unemployment, first in the USA and then in other OECD countries. Short time work has become a major instrument of labour market toolkit, enabling to contain this negative phenomenon. It stipulates a temporary reduction of staff work time. Unfavourable situation on labour markets has encouraged many governments to modify the principles of this instrument in order to effectively reduce unemployment. It is hard to assess precisely the impact of short time work on unemployment rate, nevertheless, available analyses suggest this impact has been significant. It has helped fight unemployment, particularly in countries with a long tradition of short time work.
Afiliacja: prof. dr hab. Tomasz Budnikowski – Instytut Zachodni, Poznań
E-mail: budnikowski@iz.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2063
DOI: 10.15290/ose.2014.02.68.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 2(68)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Tomasz BUDNIKOWSKI.pdf239,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.