REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2054
Tytuł: Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy w ujęciu teoretycznym i empirycznym
Inne tytuły: Economic Factors Determining Labor Market in Theoretical and Empirical Terms
Autorzy: Dylkiewicz, Renata Beata
Słowa kluczowe: rynek pracy
popyt i podaż pracy
teorie bezrobocia
labour market
labour supply and demand
unemployment
unemployment rate
Data wydania: 2014
Data dodania: 4-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (68) 2014, s. 3-15
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie istoty rynku pracy oraz analiza czynników ekonomicznych, które go determinują. Rynek pracy stanowi jeden z rynków czynników produkcji badanych w ekonomii. Obok niego funkcjonuje rynek dóbr i usług, rynek kapitału i rynek pieniądza. Każdy z nich rządzi się odmiennymi prawami i na każdy z nich oddziałują inne czynniki. Ukazanie czynników determinujących rynek pracy jest współcześnie niezbędne w ocenie tego rynku
The main goal of this paper is to show the nature of the labour market and to analyze the economic factors behind it. The labour market is one of the markets of production factors analyzed in economics. Apart from the labour market, there exist the market of goods and services, the capital market and the financial market. Each of them is governed by different rules and influenced by different factors. In-depth studies of the factors which determine the labour market is of vital significance for contemporary economic research.
Afiliacja: dr Renata Beata Dylkiewicz – Wydział Ekonomii, Politechnika Koszalińska
E-mail: dylkiewicz@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2054
DOI: 10.15290/ose.2014.02.68.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 2(68)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01_Renata Beata DYLKIEWICZ.pdf217,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.