REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2046
Tytuł: Tabliczki z Podebłocia w świetle inskrypcji greckich na Rusi Kijowskiej
Inne tytuły: Tablets from Podebłocie in comparison with the greek inscriptions from Kievan Rus
Autorzy: Bednarczuk, Leszek
Słowa kluczowe: Ruś Kijowska
badania archeologiczne
alfabet grecki
cyrylica
Data wydania: 2014
Data dodania: 3-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 14, 2014, s. 143-150
Abstrakt: In 1986, during excavations at Podebłocie (a locality near Vistula c. 100 km south of Warsaw) 3 clay tablets dated between IX–XI centuries A. D. were found. Professor T. Wasilewski (1987) interpreted the inscription as placed on them as I X C H which represents the Byzantine Christogram: IC/XC – NI/KA = IHCOYC XPICTOCNIKA. This Christogramm occurs often in different inscriptions in KievanRus’, namely in 3 stones of duce Borys in Dvina near Połock, 1128, in Cross on stone of duce Rogvolod near of town Druck as well as in of Kievanencolpions. In the territory of Poland were discovered over 50 encolpions. One of them fund in excavation Horodyszcze in Trepcza near Sanok (XII–XIII c.) has Christogram IC / XC N (K ), whereas X P was engravedon the bronze encolpion in Ostrów Lednicki near Gniezno (first half of XI c.). As it seems, also tablets from Podebłocie are of Church Russian origin. Its author might be captive Orthodox believer taken during Kiev expedition of Bolesław the Brave in 1018 and then settled in Podebłocie, where he engraved inscription in the tablets.
Opis: Leszek Bednarczuk, Kraków
URI: http://hdl.handle.net/11320/2046
DOI: 10.15290/sw.2014.14.11
ISSN: 1642–557X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2014, tom 14

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
StWschSlow_2014_Bednarczuk.pdf488,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)