REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1855
Tytuł: Моўныя асаблiвасцi аповесцi Мiхася Андрасюка “Белы конь”
Inne tytuły: Cechy językowe powieści Michasia Andrasiuka „Biały koń”
Linguistic features of Mikhas Andrasyuk’s narrative “White Horse”
Autorzy: Асабiна, Сняжана
Słowa kluczowe: oryginalny autorski charakter pisma
indywidualizacja języka
polonizmy
rusycyzmy
dialektyzmy
frazeologizmy
porównania
techniki personifikacji
original handwriting
individualization of language
Polonisms
Russisms
dialect words
phraseologisms
comparison
personification techniques
Data wydania: 2013
Data dodania: 14-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 417-425
Abstrakt: W artykule omówiono cechy językowe powieści Michasia Andrasiuka „Biały koń”: zastosowanie idiomów, miejscowej gwary, polonizmów i rusycyzmów oraz zwrotów porównawczych. Przedstawiono także rolę źródeł językowych w tworzeniu obrazów, określono wybrane cechy stylu pisarza.
The article deals with the linguistic features of Mikhas Andrasyuk’s narrative “White Horse”: the use of idioms, vernacular, Polonisms, Russisms, comparative expressions, etc. The role of linguistic resources in the creation of images is studied, and some peculiarities of the writer’s style are identified.
Opis: Сняжана Асабiна, Гродна
URI: http://hdl.handle.net/11320/1855
DOI: 10.15290/bb.2013.05.27
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Asabina.pdf157,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.