REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1854
Tytuł: Из наблюдений над образом дурака в паремиологическом фонде белорусской традиции
Inne tytuły: Uwagi na temat obrazu głupca w białoruskich przysłowiach
Observations on the image of the fool in the proverbs found in Belarusian tradition
Autorzy: Szwed, Ina
Słowa kluczowe: Инна Швед
głupiec
folklor
paremia
kod
metafora
mad
folklore
code
metaphor
Data wydania: 2013
Data dodania: 13-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 383-415
Abstrakt: W artykule opisano obraz głupca w białoruskim folklorze, zwłaszcza w przysłowiach i porzekadłach. Szczególną uwagę skierowano na sposób konstruowania intelektualnej niesprawności człowieka przy pomocy kodu fizyczno-somatycznego, mowy, kodu przedmiotowego, meteorologicznego, astronomicznego, kodu roślinnego, zoologicznego, działania i relacji z pozostałymi członkami społeczeństwa.
In the article the image of the fool in the Belarusian folklore, particularly in proverbs and sayings is characterized. Particular attention is paid to the details of modeling the idea of the intellectual inferiority of a person by means of physiological and physical code (updated images associated with physiological and anatomical defects) and correlated with him speech code, meteorological, astronomical, vegetation, zoological and action codes. We consider the medium from the perspective of genre that depicts conditions and causes of the emergence of madmen, their appearance, personality, reactions, behavior, and the relationships with other members of society.
Opis: Инна Швед, Брест
URI: http://hdl.handle.net/11320/1854
DOI: 10.15290/bb.2013.05.26
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Szwed.pdf293,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.