REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1826
Tytuł: Раман Максiма Гарэцкага “Вiленскiя камунары” – новае прачытанне
Inne tytuły: Powieść M. Hareckiego „Wileńscy Komunardzi” – nowa interpretacja
M. Harecki’s novel “Vilensky Communards” – new reading
Autorzy: Губская, Вольга
Słowa kluczowe: powieść
przygoda
autobiograficzny
kronika
dyskurs
obraz literacki
mit
szachraj
gatunek
kontekst
novel
adventure
autobiographical
chronicles
discourse
literary image
myth
trickster
genre
context
Data wydania: 2013
Data dodania: 6-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 203-217
Abstrakt: Przedmiotem badań w artykule jest powieść M. Hareckiego „Wileńscy Komunardzi” napisana w latach 1931–1932. Współczesna krytyka literacka traktuje powieść jako dyskurs, co prowadzi do umownego uznania tematów rewolucyjnych jako dominujących. Autor artykułu wysuwa argument, że powieść zawiera wielopłaszczyznowy obraz artystycznyMateja Myszki, w którym z jednej strony, widoczny jest bohater rewolucji, a z drugiej strony – archetyp oszusta. Taka konstrukcja pozwoliła autorowi powieści ukazać cały cynizm epoki, ukryty za lśniącym opisem wydarzeń historycznych.
The object of the research in this article is M. Harecki’s novel “Vilensky Communards”. The work created by the writer in 1931–1932, is considered in the context of modern literary criticism as a discourse that leads to the understanding of relative convention of revolutionary subject. The author emphasizes the fact that the novel contains a multisided artistic image in which Matey Myshka is the hero of revolution on the one hand, and an archetype of a trikster on the other hand. Such an image enabled the author to show all the cynicism of an era hidden behind the glossy description of historical events.
Opis: Вольга Губская, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1826
DOI: 10.15290/bb.2013.05.13
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Hubskaja.pdf203,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.