REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1825
Tytuł: Мастацкая iнтэрпрэтацыя паўстання 1863 года ў рамане Усевалада Крастоўскага “Крывавы пуф” i ў творах Стэфана Жэромскага
Inne tytuły: Artystyczna interpretacja Powstania styczniowego w utworach W. Krestowskiego i S. Żeromskiego
Artistic interpretation of the January 1863 uprising in V. Krestovski’s and S. Żeromski’s novels
Autorzy: Бароўка, Ванда
Słowa kluczowe: interpretacja
fakt historyczny
proza
system obrazów
artystyczne szczegóły
strategia narracji
interpretation
historical fact
prose
problems
system of images
artistic detail
narrative strategy
Data wydania: 2013
Data dodania: 6-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 191-202
Abstrakt: Artykuł omawia elementy interpretacji Powstania styczniowego 1863 roku w utworach rosyjskiego pisarza W. Krestowskiego i polskiego pisarza S. Żeromskiego poprzez analizę problemów, obrazów i artystycznych szczegółów. Dużą uwagę przywiązuje się do obrazowania powstańców i ich przeciwników politycznych. Autor artykułu utrzymuje, że artystyczna interpretacja wydarzeń historycznych w twórczości literackiej to koncepcyjne modelowanie faktu historycznego, autorskie rozumienie procesu historycznego.
When analyzing problems, images and artistic details the author of the article discusses particular interpretation of the January uprising in 1863 in the works of Russian writer V. Krestovski and Polish writer S. Żeromski. Special attention is paid to the characteristic features in the images of rebels and their political opponents. It is argued that the artistic interpretation of historical events in a literary work is based on the conceptual modelling of a historical fact and writer’s deterministic understanding of the historical process.
Opis: Ванда Бароўка, Вiцебск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1825
DOI: 10.15290/bb.2013.05.12
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Barowka.pdf192,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.