REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1824
Tytuł: Беларуская iнсiтная лiтаратура ХIХ– пачатку ХХ стст.: асаблiвасцi паэтыкi, праблемы даследавання
Inne tytuły: Białoruska literatura „naiwna” XIX – początku XX w.: cechy poetyki, problemy badawcze
Belarusian naive literature of the 19th and early 20th century: peculiarities of poetics, research problems
Autorzy: Кiсялёва, Лiя
Słowa kluczowe: literatura naiwna
literatura profesjonalna
folklor
naive literature
professional literature
folklore
Data wydania: 2013
Data dodania: 6-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 181-189
Abstrakt: Artykuł omawia literaturę naiwną, jej różnorodne cechy związane ze zjawiskami na pograniczu folkloru i literatury profesjonalnej. Autor definiuje wybrane właściwości tego typu tekstów stosując analogię do cech naiwnej twórczości plastycznej. Ponadto wskazuje na podstawowe problemy badawcze.
The article is devoted to the naive literature – to various phenomena concerning the sphere which comprises both folklore and professional literature. Some dominant characteristics of this kind of texts are defined by the analogy with the characteristics of naive fine art. The author reveals the main problems in the study of naive literature.
Opis: Лiя Кiсялёва, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1824
DOI: 10.15290/bb.2013.05.11
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Kisjalewa.pdf163,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.