REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1822
Tytuł: Раман Уладзiмiра Караткевiча “Нельга забыць”: аўтар/герой, проза/паэзiя, лiтаратура/мастацтва
Inne tytuły: Powieść Uładzimira Karatkiewicza „Nielzia zabyć”: autor/bohater, proza/poezja, literatura/sztuka
Uladzimir Karatkievich’s novel “It is Impossible to Forget”: author/hero, prose/poetry, literature/art
Autorzy: Haradnicki, Jauhen
Słowa kluczowe: Яўген Гараднiцкi
narratologia
powieść autobiograficzna
autor
bohater
prototyp
struktura
kompozycja
topos
dyskurs prozą
dyskurs poetycki
sztuka
ekfraza
interior
portret
narratology
autobiographical novel
author
hero
prototype
structure
composition
topos
prosaic and poetical discourse
art
ekphrasis
interior
portrait
Data wydania: 2013
Data dodania: 5-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 145-157
Abstrakt: Przedmiotem wielostronnej analizy jest powieść Uładzimira Karatkiewicza „Nielha zabyć”. Autor artykułu zwraca szczególną uwagę na znajdujące się w pierwszej powieści pisarza wątki autobiograficzne oraz na relacje między stanowiskiem autora i bohatera. Omawia także cechy kompozycji tekstu, który charakteryzuje się jednością wydarzeń historycznych i współczesnych, jak również włączeniem do tekstów prozy fragmentów poetyckich. Autor artykułu wskazuje także na znaczenia zagadnienia sztuki w tekście.
The novel “It is Impossible to Forget” written by Uladzimir Karatkievich is the object of a multisided analysis carried out in the article. Special attention is paid to the autobiographical features of the writer’s first novel, to the correlation of the author’s and hero’s positions. The peculiarities of the novel’s structure consisting in the unity of the historical and modern episodes, as well as in incorporating verse fragments into prosaic text are investigated. The meaning of the artistic theme in the plot development is revealed.
Opis: Яўген Гараднiцкi, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1822
DOI: 10.15290/bb.2013.05.09
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Haradnicki.pdf211,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.