REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1817
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorTwaranowicz, Halina-
dc.date.accessioned2014-11-04T09:58:08Z-
dc.date.available2014-11-04T09:58:08Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 43-62pl
dc.identifier.issn2081-2515-
dc.identifier.issn10.15290/bb.2013.05.04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/1817-
dc.descriptionГалiна Тварановiч, Беластокpl
dc.description.abstractNa przestrzeni lat funkcjonowania w Polsce Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” wydano ponad 230 książek reprezentujących różnorodność gatunkową. Naukowcy polscy, białoruscy i zachodnioeuropejscy badają cechy i tendencje rozwojowe białoruskiej literatury w Polsce, analizują twórczość poetów i prozaików. W ciągu ostatnich 15 lat napisano dwie rozprawy habilitacyjne (Teresa Zaniewska w 1998 r., Helena Duć-Fajfer w 2012 r.) i dwie dysertacje doktorskie (Beata Siwek w 2001 r., Anna Sakowicz w 2007 r.). Przedmiotem niniejszego artykułu są polskie badania uniwersyteckie prowadzone na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.pl
dc.description.abstractMore than 230 books have been published since 1958, the year when literary circle of “Byelovyeza” was founded. The books represent various literary genres. Polish, Belarusian and West European researchers investigate features and tendencies in the development of Belarusian literature in Poland, analyze poets’ and prose writers’ works. Within 15 years two postdoctoral dissertations (Teresa Zanievska’s in 1998, Helena Duts-Fayfer’s in 2012) and two PhD theses (Beata Sivek’s in 2001, Anna Sakovich’s in 2007) have been prepared. Polish university studies of the last twenty years are the subject of the article.pl
dc.language.isobepl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectГалiна Тварановiчpl
dc.subjectBiałoruskie Stowarzyszenie Literacki „Białowieża”pl
dc.subjectpograniczepl
dc.subjecttradycjapl
dc.subjectpolsko-białoruski kontekstpl
dc.subjectpoezjapl
dc.subjectprozapl
dc.subjectmotyw domupl
dc.subjectpodróżpl
dc.subjectmała i duża ojczyznapl
dc.subject“Byelovyeza” Literary Associationpl
dc.subjectborderpl
dc.subjecttraditionpl
dc.subjectPolish-Belarusian contextpl
dc.subjectpoetrypl
dc.subjectprosepl
dc.subjectthe motif of homepl
dc.subjectjourneypl
dc.subjectsmall and big homelandpl
dc.titleТворчасць “белавежцаў” у польскiх лiтаратуразнаўчых даследаваннях апошнiх дзесяцiгоддзяўpl
dc.title.alternativeTwórczość pisarzy Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” w polskich badaniach naukowych ostatnich latpl
dc.title.alternative“Byelovyeza” Group writers’ works in Polish university research in the last twenty yearspl
dc.typeArticlepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Twaranowicz.pdf251,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.