REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1792
Tytuł: XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów: Między sferą publiczną a sferą prywatną, Wrocław – Wojanów, 23 – 28.09.2013
Inne tytuły: The 27th Summer School for Young Pedagogues: Between public and private sphere, Wrocław – Wojanów, 23 – 28.09.2013
Autorzy: Szorc, Katarzyna
Słowa kluczowe: Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
the Summer School for Young Pedagogues
sfera publiczna
public sphere
sfera prywatna
private sphere
sprawozdanie
Data wydania: 2014
Data dodania: 29-paź-2014
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2014, nr 1, s. 112-116
Abstrakt: Sprawozdanie z XXVII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów działającej pod auspicjami Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, której współgospodarzem była w 2013 roku Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Debaty koncentrowały się wokół następujących obszarów: Wokół kategorii „Prywatne” vs „Publiczne”? Humanistyka wobec napięć między sferami publiczną a prywatną oraz wewnątrz nich. Co i jak mówi się o szkole i edukacji w sferze publicznej i prywatnej?
The text constitutes the report of the 27th Summer School for Young Pedagogues operating under the auspices of the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences, whose co-organizer in 2013 was the University of Lower Silesia in Wroclaw. Debates focused on the following areas: Around the categories ‚Private’ vs. ‚Public’?; The humanities towards the tensions between public and private spheres, and within them; What and how is said about school and education in public and private sphere?
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1792
DOI: 10.15290/parezja.2014.01.11
ISSN: 2353–7914
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2014, nr 1
Sprawozdania / Raporty (CEN)
Sprawozdania/Raporty (WPiP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11_K_Szorc_XXVII_Letnia_Szkola_Mlodych_Pedagogow.pdf608,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons