REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1787
Tytuł: Nie każdy musi być parezjastą… Bogusław Śliwerski w rozmowie z Ewą Bochno i Maksymilianem Chutorańskim
Inne tytuły: Not everyone has to be a parrhesiast… Bogusław Śliwerski in the conversation with Ewa Bochno and Maksymilian Chutorański
Autorzy: Śliwerski, Bogusław
Słowa kluczowe: moralne zobowiązanie
moral obligation
ideologiczne uwikłanie edukacji
ideological entanglement of education
uczestnictwo w sferze publicznej
participation in the public sphere
Data wydania: 2014
Data dodania: 29-paź-2014
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Źródło: Parezja, 2014, nr 1, s. 51-68
Abstrakt: Rozmowa dotyczy, ogólnie rzecz ujmując, odpowiedzialności badaczy za sferę publiczną. Podjęte wątki koncentrują się wokół trzech głównych zagadnień: moralnego uzasadnienia uczestnictwa intelektualistów/badaczy w sferze publicznej; ideologicznego uwikłania edukacji i dyskusji w tej sferze oraz warunków (szczególnie uniwersyteckich) sprzyjających/blokujących uczestnictwo w niej pedagogów.
The conversation concerns the responsibility of researchers for the public sphere. The analyzed threads revolve around three main issues: the moral justification for the participation of intellectuals/researchers in the public sphere, ideological entanglements of education and discussion in this area and the conditions (especially academic) that favor/block teachers’ participation in this sphere.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1787
DOI: 10.15290/parezja.2014.01.06
ISSN: 2353–7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2014, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
6_Nie_kazdy_musi_byc_parezjasta_B_Sliwerski_w_rozmowie_z_E_Bochno_i_M_Chutoranskim.pdf707,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons