REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1739
Tytuł: Propozycje reformy rozwiązań instytucjonalnych dotyczących państwowych nieruchomości rolnych
Inne tytuły: Reform proposals of the institutional arrangements concerning the state–owned agricultural property
Autorzy: Czechowski, Paweł
Niewiadomski, Adam
Słowa kluczowe: Agricultural Property Agency
agricultural real estate
national agricultural property
Data wydania: 2011
Data dodania: 22-paź-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 9, 2011, s. 20-28
Abstrakt: The subject of thorough analysis is, among others, the effectiveness of the performed transformation and one of the first attempts, in Polish science, to compare the legal changes; the attempt to answer the research question concerning the method of the implemented changes – whether the administrative and legal regulation has brought the expected results and whether all legal institutions relevant to the private law have been used appropriately; results and method of the performed inspection and supervision of the process of ownership changes in both of the countries in question. One of the basic purposes is to answer the question of how the national administration interfere in the legal turnover of agricultural real estate nowadays and how the national agricultural property influences the legal turnover of real estate. The analysed legal regulations of both countries become an interesting research area. In both cases the process of ownership changes began similarly but the further changes were proceeding differently; also, the ultimate result of the system transformations is different. The execution of the project enabled to reveal advantages and disadvantages of the changes implemented during the last 20 years. It also enabled to suggest de lege ferenda changes in the Polish Law, which made it possible to reasonably manage the agricultural real estate being the property of the State Treasury, including the transformations of the Agricultural Property Agency.
Afiliacja: Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski - Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/1739
DOI: 10.15290/sia.2011.09.02
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2011, tom IX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
StudIurAgra_9_2011_Czechowski_Niewiadomski.pdf178,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.