REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1735
Tytuł: Invented spelling jako obiekt badań
Inne tytuły: Invented spelling – a window on early literacy
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: językoznawstwo stosowane
analiza błędów
czynniki lingwistyczne
invented spelling
przedszkole
rozwój umiejętności wczesnego pisania
Data wydania: 2013
Data dodania: 14-paź-2014
Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych
Źródło: Edukacja, 2013, 3(123), s. 5-16
Abstrakt: Artykuł stanowi przegląd badań nad przyswajaniem umiejętności pisania w różnych systemach językowych przez dzieci w wieku przedszkolnym, który w Polsce określany jest również jako „przedpiśmienny”. Invented spelling to pismo małych dzieci (w wieku 3–7 lat), niepoddanych jeszcze zinstytucjonalizowanej nauce czytania i pisania lub znajdujących się na jej początku, których pisanie jest bardziej spontaniczne niż wyuczone. W artykule omówiono prace poświęcone rozwojowi wczesnych umiejętności pisania oraz czynnikom, które mają na niego wpływ, takim jak wczesna świadomość morfologiczna, grafotaktyczna czy metody nauczania. Zapiski małych dzieci pozwalają wnioskować na temat dziecięcych konceptualizacji dotyczących języka pisanego, obrazują proces narastania świadomości językowej i ortograficznej. Invented spelling jest uznawane, obok m.in. zdolności fonologicznych czy wiedzy o literach, za istotny czynnik prognozujący późniejsze umiejętności czytania i pisania.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1735
ISSN: 0239-6858
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
awramiuk-invented-spelling jako obiekt badan.pdf242,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)