REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1723
Tytuł: Definicja i status rolnika indywidualnego w świetle nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Inne tytuły: The notion and status of individual farmer according to the amendments to The Bill On Shaping Of Agricultural Structure
Autorzy: Blajer, Paweł
Słowa kluczowe: individual farmer
legal definition
agricultural law
Data wydania: 2012
Data dodania: 8-paź-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 10, 2012, s. 473-488
Abstrakt: The article discusses a wide range of issues concerning the amendments introduced to the Polish bill od 11th April 2003 on shaping of agricultural structure by the law of 16th September 2011. Among other things, the law altered definition of the individual farmer, one of the most important institutions in Polish system of agricultural law. In the first instance, the article examines the modifications of the criteria which construct the definition of the individual farmer. Among them the special emphasis is laid on the criterion of professional qualifications, because of the fact that its redaction was strongly criticized on the basis of the former legislation. Author makes an attempt to evaluate the new formulation of above mentioned definition trying to point out its both positive and negative aspects. Further, Author describes current status of individual farmers in Polish agricultural law, indicating few regulations which concern this professional group in Poland. The analysis refers to the situation after the introduction of the law of 16th September 2011 and results in firm dispraise of the current regulations. With respect to above–mentioned arguments, the strong need of further studies both on definition of individual farmer and his status in Polish legal system– is to be stressed.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
URI: http://hdl.handle.net/11320/1723
DOI: 10.15290/sia.2012.10.29
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2012, tom X

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
StudIurAgra_10_2012_Blajer.pdf255,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.