REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1707
Tytuł: Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne
Inne tytuły: Rural areas and urban planning
Autorzy: Czechowski, Paweł
Niewiadomski, Adam
Słowa kluczowe: spatial planning
ownership
rural areas
Data wydania: 2012
Data dodania: 6-paź-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 10, 2012, s. 227-238
Abstrakt: Professor Walerian Pańko in his two works, „The right of property and its present functions” and „Ownership of land space in the planned economy” recognizes the concept of property and its protection as a key to planning. This belief is also divided today, when ownership and functions have been modified, but the principles of planning meet other tasks. The views of this eminent professor of law who has the visionary talent will provide a starting point for discussion about the contemporary importance of planning for rural areas and the impact of spatial planning through the lens of ownership completed their functions. The authors seek to answer the question of whether the views presented more than thirty years ago, in a different economic and legal systems, spatial planning are still applicable? The answer to this question may help to use the modern legislator of the solutions proposed by Walerian Pańko in the field of space. The authors show that the majority views of the Walerian Pańko are still topicality.
Afiliacja: Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski - Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/1707
DOI: 10.15290/sia.2012.10.14
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2012, tom X

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
StudIurAgra_10_2012_Czechowski_Niewiadomski_[1].pdf208,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.