REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2215
Tytuł: Wpływ Rekomendacji Zgromadzenia Rady Europy 1469 (2000) Matki i dzieci w więzieniu na polskie rozwiązania prawa karnego wykonawczego
Inne tytuły: Influence of the Recommendation of attracting European Council 1469 (2000) mothers and children in prison for Polish terminations of the implementation criminal law
Autorzy: Teleszewska, Magdalena
Słowa kluczowe: woman
child
penitentiary
penalty of imprisonment
Data wydania: 2014
Data dodania: 12-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 15, 2014, s. 251-258
Abstrakt: The article shows the specifi city of situations involving women serving a penalty of imprisonment. In recent years it has been noticed that the number of women committing offences has reached new heights. A close examination of this problem is essential since punishing woman, particularly mothers, with custodial sentences in a penitentiary, often leads to a sequence of adverse effects. In the interests of minimising those effects, one should consider avoiding the application of such custodial sentences where they involve pregnant women and mothers of small children. The article suggests legal solutions toward this end that are available both in international as well as domestic law.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/2215
DOI: 10.15290/bsp.2014.15.18
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_15_2014_Teleszewska.pdf286,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)