REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/16065
Tytuł: Stan badań nad Komisją Edukacji Narodowej w kontekście jej jubileuszy
Autorzy: Kryńska, Elwira J.
Data wydania: 2014
Data dodania: 20-lut-2024
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Komisja Edukacji Narodowej z perspektywy XXI wieku w 240. rocznicę utworzenia, pod red. Elwiry J. Kryńskiej, Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow, Białystok 2014, s. 61-73
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Prof. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska - jest profesorem nauk humanistycznych, zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu w Białymstoku. Kieruje Katedrą Historii Wychowania, w latach 2005-2012 była dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, obecnie jest Pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. Centrum Edukacji Ustawicznej UwB. Jej zainteresowania naukowe związane są z oświatą szkolną i pozaszkolną II Rzeczypospolitej, dotyczą problemów związanych z degradacją umysłową i kulturalną młodego pokolenia Polaków i nauczycieli w okresie drugiej wojny światowej, niezłomnej walki o ocalenie substancji narodowej w obliczu nazistowskiej eksterminacji oraz indoktrynacji i przeciwstawiania się obowiązującej interpretacji rzeczywistości w okresie budowy „państwa socjalistycznego”. Książka, której jest współautorką wraz z Profesorem Stanisławem Mauers- bergiem, zatytułowana Indoktrynacja młodzieży szkolnej w latach 1945-1956 (wyd. Trans Humana, Białystok 2003), zgodnie z uchwałą Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, uzyskała nagrodę naukową w dziedzinie pedagogiki im. Władysława Spasowskiego.
Opis: Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – kontynuacja, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy BIBL/SP/0040/2023/01.
URI: http://hdl.handle.net/11320/16065
ISBN: 978-83-7431-411-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_J_Krynska_Stan_badan_nad_Komisja_Edukacji_Narodowej.pdf984,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)