REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Varia (KTK) : [40]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 40 z 40
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Frère Emmanuel de Taizé, "Un amour méconnu. Au-delà des représentations spontanées de Dieu", Paris Bayard 2008, 256 s.Jakoniuk, Leszek--
2014Ewa Wipszycka, "Drugi dar Nilu czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie", Źródła monastyczne, monografie 3, Kraków 2014, 502 sLachowicz, Jerzy--
2014s. Anna Mroczek CSA, "Dobrego dnia z Aniołem Stróżem, Myśli na każdy dzień roku", Częstochowa 2013, 154 sProniewski, Andrzej--
2014Gabriele Amorth, "Odejdź ode mnie, szatanie!", Częstochowa 2013, 96 sProniewski, Andrzej--
2014Janusz Bujak, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety, Szczecin 2014, 194 sKimsza, Radosław--
2014Andrzej Proniewski, "Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger", Eupress FTL, Lugano 2014, 306 sRychlicki, Czesław--
2014Słowo wstępneProniewski, Andrzej--
2007Biomedyczne problemy początków życiaZabielski, Józef--
2007J. Piwowarczyk, Bieda jako wyzwanie duszpasterskie w świetle nauczania Jana Pawła II Kraków, 2007Zabielski, Józef--
2008Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 945Skreczko, Adam--
2008Słowo wstępneOzorowski, Edward--
2010Józef Zabielski, "Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, 268 s.Skreczko, Adam--
2010"Lietuvos istorijos šaltiniai", t. VII, "Breslaujos dekanato vizitacija 1782‑1783 m. atlikta vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu", oprac. Romualdas Firkovičius, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Vilnius 2008, ss. 452+XI ("Źródła do dziejów Litwy", t. VII, "Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783 r. przeprowadzona na polecenie biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego", oprac. Romualdas Firkovičius, Litewska Katolicka Akademia Nauk, Wilno 2008, 452+XI s.).Kasabuła, Tadeusz--
2010Andrzej Zwoliński,"Grzechy cudze", wyd. WAM, Kraków 2009, 408 s.Zabielski, Józef--
2009Elżbieta Osewska, Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education, Tarnów 2008, Wydawnictwo Biblos, 453 s.Skreczko, Adam--
2009A. F. Dziuba, Chrześcijaństwo a kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, 323 s.Skreczko, Adam--
2011Józef Stala, Elżbieta Osewska (red.), W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, ss. 382Skreczko, Adam--
2011Paweł Murziński, New Age czyli współczesna Wieża Babel Wydawnictwo św. Jerzego, Białystok 2010, ss. 292Zabielski, Józef--
2011Bibliografia artykułów w biuletynach i rocznikach Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w pierwszym dziesięcioleciu swego istnieniaProniewski, Andrzej--
2013Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga, Kraków 2013, ss. 226Proniewski, Andrzej--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 40 z 40