REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4127
Tytuł: Słowo wstępne
Inne tytuły: Introduction
Autorzy: Proniewski, Andrzej
Data wydania: 2016
Data dodania: 31-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 15/1, 2016, s. 5-6
Nota biograficzna: ks. dr hab. ANDRZEJ PRONIEWSKI – z nauk teologicznych doktorat w zakresie teologii dogmatycznej (2000 – Uniwersytet Gregoriański w Rzymie). Habilitował się w zakresie teologii fundamentalnej (2013 – do Wydziału Teologicznego w Lugano) i w zakresie teologii dogmatycznej (2015 – Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Uzyskał uprawnienia do prowadzenia wykładów z filozofii. Adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku. Rektor i wykładowca w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, w Studium Teologii i w Studium Życia Rodzinnego. Pełni obowiązki kierownika Katedry Teologii Katolickiej UwB. Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W swoim dorobku naukowym posiada liczne publikacje z zakresu teologii, hermeneutyki i antropologii, m.in. Kim on jest? Hermeneutyka demonologii (2011), Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger (2014).
URI: http://hdl.handle.net/11320/4127
DOI: 10.15290/rtk.2016.15.1.01
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2016, tom XV/1
Varia (KTK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
2016.1-1.pdf71,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.