REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1496
Tytuł: Dwie drogi krytyki
Inne tytuły: Two Ways of Criticism
Les deux voies de la critique
Autorzy: Maréchal, Joseph
Słowa kluczowe: Aleksander Bańka
Data wydania: 2006
Data dodania: 18-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 18, 2006, s. 161-182
Opis: Z języka francuskiego przełożył i przypisami opatrzył Aleksander Bańka; OD TŁUMACZA: Niniejszy tekst, Les deux voies de la critique (Dwie drogi krytyki) to rozdział pracy Le point de départ de la métaphisique (Punkt wyjścia metafizyki), Bruxelles – Paris 1944–1949. Całość składa się z pięciu zeszytów, a prezentowany tekst stanowi część ostatniego zeszytu, zatytułowanego Le Thomisme devant la Philosophie critique (Tomizm wobec filozofii krytycznej). Prezentowany fragment ukazuje ciekawą próbę porównania i zestawienia ze sobą dwóch sposobów docierania do przedmiotu poznania – metafizyki tomistycznej i filozofii krytycznej. Widać tu zarysy tak zwanego „tomizmu transcendentalnego”, którego prekursorem jest właśnie Joseph Maréchal. Oryginalność dokonanej przez Maréchala transpozycji tomistycznej epistemologii na sposób transcendentalny odwołuje się do przekonania, że tomistyczna krytyka poznania, czy mówiąc szerzej – klasyczna, realistycznie zorientowana metafizyka i filozofia transcendentalna Immanuela Kanta, nie tylko nie wykluczają się wzajemnie, ale wręcz przeciwnie, wzajemnie się dopełniają. Dokonana przez Maréchala transpozycja wywołała liczne dyskusje i znalazła także wielu zwolenników oraz kontynuatorów, otwierając tym samym przed klasyczną, realistyczną metafizyką nowe, ciekawe perspektywy. W tym sensie przetłumaczony tekst ma dla tomizmu transcendentalnego wymiar programowy.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1496
DOI: 10.15290/idea.2006.18.11
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2006, XVIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_2006_18_Marechal_[translatorium].pdf194,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.