REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14597
Tytuł: Godność i zniewolenie dziecka. Zróżnicowane oblicza zjawiska w literaturze pięknej
Inne tytuły: The Dignity and Enslavement of the Child. Diverse Faces of the Phenomenon in Belles-Lettres
Autorzy: Józefowicz, Anna
Słowa kluczowe: godność
zniewolenie
dziecko
literatura piękna
literatura dla dzieci
edukacja
dignity
enslavement
child
belles-lettres
children’s literature
education
Data wydania: 2022
Data dodania: 1-lut-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Dziecko w historii - między godnością a zniewoleniem. Tom 2. Godność jako źródło naszego człowieczeństwa, red. naukowa Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka, Białystok 2022, s. 313-334
Seria: Dziecko w historii;2
Abstrakt: Celem przewodnim tekstu jest ukazanie problemów związanych z poczuciem godności i zniewolenia dziecka na przykładzie wybranych dzieł literackich. Zaprezentowano w tekście rozumienie i interpretację kategorii godności i zniewolenia odwołując się do literatury interdyscyplinarnej. Dokonano analiz najnowszej literatury dziecięcej, tzw. literatury zatroskanej o losy dzieci doświadczających indoktrynacji ideologicznej, konfliktów zbrojnych, chorób, biedy itp. Podkreślono wartość i możliwości edukacyjne literatury pięknej, wskazano na jej znaczenie w kontekście rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego dziecka.
The main aim of the text is to present the problems related to the sense of dignity and enslavement of a child based on the example of selected literary works. The understanding and interpretation of the categories of dignity and enslavement was presented, with references to interdisciplinary literature. Latest literature for children, so-called literature concerned with the fate of children experiencing ideological indoctrination, armed conflicts, diseases, poverty, etc. was analyzed. The value and educational possibilities of belles lettres were emphasized. Its importance in the context of emotional, cognitive and social development of a child has been pointed out.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/14597
DOI: 10.15290/dhmgz.02.2022.19
ISBN: 978-83-7431-745-0
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9126-3874
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2022
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Jozefowicz_Godnosc_i_zniewolenie_dziecka.pdf189,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)