REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14585
Tytuł: Antropologiczne uprawomocnienie praw dziecka?
Inne tytuły: The Anthropological Foundation of the Rights of the Child?
Autorzy: Gałkowski, Stanisław
Słowa kluczowe: wychowanie
prawa dziecka
pozytywizm prawny
personalizm
kantyzm
education
the rights of the child
legal positivism
personalism
Kantism
Data wydania: 2022
Data dodania: 1-lut-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Dziecko w historii - między godnością a zniewoleniem. Tom 2. Godność jako źródło naszego człowieczeństwa, red. naukowa Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka, Białystok 2022, s.111-124
Seria: Dziecko w historii;2
Abstrakt: Artykuł analizuje możliwe modele filozoficznego uzasadnienia praw dziecka, odwołujące się do różnych antropologicznych sposobów pojmowania człowieczeństwa, wskazując na różnice w podejściu filozofii klasycznej i po-kantowskiej.
This article looks into possible models of the philosophical foundations of the rights of the child, which invoke engage various anthropological ways of understanding humanity, pointing to the differences in the classic and post-Kantian philosophical approaches.
Afiliacja: Akademia Ignatianum w Krakowie
URI: http://hdl.handle.net/11320/14585
DOI: 10.15290/dhmgz.02.2022.07
ISBN: 978-83-7431-745-0
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1084-0487
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2022
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Galkowski_Antropologiczne_uprawomocnienie_praw_dziecka.pdf160,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)