REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1260
Tytuł: Ujęcie zła w filozofii Paula Ricoeura, Jeana Naberta i Gabriela Marcela
Inne tytuły: Understanding evil in the philosophy of Paul Ricoeur, Jean Nabert and Gabriel Marcel
Autorzy: Chorab, Monika
Data wydania: 2011
Data dodania: 11-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 10, 2011, s. 221-231
Abstrakt: The author discusses the problem of evil defined by Paul Ricoeur, Jean Nabert and Gabriel Marcel as the basic aspect of human existence. The aim of the article is to analyse the writers‘ definitions of evil, its origins, how it is possible, ways of reacting on evil and dealing with it. The author compares the viewpoints present in the works of the philosophers under discussion. Paul Ricoeur, the representative of existential phenomenology and hermeneutics, combines philosophical antropology and the analysis of human activity with the problem of human possibilities and weaknesses. He saw evil as the manifestation and result of an individual’s freedom. Gabriel Marcel, philosopher and playwright, did an phenomenological analysis of an individual set against today’s mass world with evil as one of its components. Jean Nabert, the representative of reflective philosophy, discussed human consciousness, especially an individual’s negative experiences, sin and absolute evil. The three standpoints seem to make up one concept, as all of the writers understand an individual as the victim or cause of evil.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
URI: http://hdl.handle.net/11320/1260
DOI: 10.15290/rtk.2011.10.16
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2011, tom X

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_10_2011_Chorab.pdf135,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.