REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12421
Tytuł: Ku wstępnej typologii ironicznych wyrazów metajęzykowych (na podstawie języka rosyjskiego i polskiego)
Inne tytuły: Towards a preliminary typology of an ironical metalinguistic expressions in Russian and Polish languages
Autorzy: Starodvorskaia, Ekaterina
Słowa kluczowe: ironia werbalna
język polski
język rosyjski
wyrazy metajęzykowe
verbal irony
Polish language
Russian language
metalinguistic expressions
Data wydania: 2021
Data dodania: 11-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 21, 2021, s. 213-223
Abstrakt: The paper is an attempt to determine the features of an ironical metalinguistic (reflexive) expressions that could be used as a criteria for these expressions typology and to present the draft of such typology. Relevant features of units studied here are provided by results of semantic, pragmatic and discourse analysis of some examples. It is shown that basic criteria include the identity of reflexive comment sender, the relations between communicative agents and the type of contradiction between the metalinguistic expression and the context (generally the utterance commented by an ironist).
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Иркутский государственный университет, Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, кафедра русского языка и общего языкознания)
E-mail: ekasta@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12421
DOI: 10.15290/sw.2021.21.14
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6323-2376
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2021, tom 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_21_2021_E_Starodvorskaia_Ku_wstepnej_typologii_ironicznych_wyrazow_metajezykowych.pdf185,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)