REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12417
Tytuł: Речевой комизм одностиший Владимира Вишневского
Inne tytuły: Linguistic comedy in one-line poems by Vladimir Vishnevskii
Autorzy: Iakovleva, Olga
Słowa kluczowe: одностишие
В. Вишневский
языковая игра
комический эффект
one-line poems
V. Vishnevskii
language game
comic effect
Data wydania: 2021
Data dodania: 11-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 21, 2021, s. 155-167
Abstrakt: Linguistic comedy is a special case of the implementation of a language game. The aim of the paper is to identify the most frequent, periodic realized linguistic ways of creating a comic effect in V. Vishnevskii’s one-line poems. The study is based on such methods as: the descriptive method, the dictionary definition analysis method and the component analysis method. The results of the research reveal that among the ways of creating the discussed effect used in V. Vishnevskii’s one-line-poems, the following are distinguished: polysemy, antonymy, metonymy, violation of lexical connectivity of words, the author’s neologisms, ellipse, transformation of precedent texts, verbal-graphic representation, and combination of lexical units referring to various aspects of their use, characterized by different functional and expressive connotations.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filologiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej
E-mail: olga.iakovleva@mail.umcs.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12417
DOI: 10.15290/sw.2021.21.10
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5124-6412
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2021, tom 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_21_2021_O_Iakovleva_Recevoj_komizm_odnostisij_Vladimira_Visnevskogo.pdf187,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)